podklad.png
11109310_10153342096554176_4988204717644021528_o.jpg

28.  29. říjen 2013, 20:53 Požár

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY 
Popis: Jednotky vyjely k P chaty. Požárem byly zasaženy ještě 2 hromady dřeva. Provádíme hašení třemi proudy. Provádíme dovoz vody z místního zdroje. Lokalizace 22:29. Provádíme rozebírání chaty. Požár zlikvidován v 06:09, odjezd jednotek. 
Jednotky: PS BVV, SDH Ždánice, PS Bučovice, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice, JSDH Nevojice 
Obec: Nevojice 
Část obce: Nevojice

27.  27. srpen 2013, 23:35 Požár

Podtyp: POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ 
Popis: Jednalo se o P pneumatik na hromadě, beze škody. Nasazen 1C proud. 23:56 Lokalizace. 0:38 Likvidace. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Kloboučky

26.  24. srpen 2013, 17:21 Ostatní

Podtyp: PLANÝ POPLACH 
Popis: Jednotky vyjely k požáru meze. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. 
Jednotky: PS Bučovice,JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Vícemilice

25.  17. srpen 2013, 21:31Požár

Podtyp: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Popis: Jednotky vyjely k P seníku. Průzkumem zjištěno, že se jedná o P kombajnu v plném rozsahu. 21:47 - Lokalizace. 23:25 - Likvidace.
Jednotky: PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, SDH Bučovice, SDH Nesovice
Obec: Bučovice
Část obce: Černčín


24. 5. srpen 2013, 18:15Požár

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY
Popis: JPO vyjely k požáru RD. Jednalo se o P kuchyňské linky, uhašeno před příjezdem JPO.
Jednotky: SDH Ždánice, PS Vyškov, PS Bučovice, SDH Bučovice, SDH Nesovice
Obec: Bučovice
Část obce: Kloboučky

23. 4. srpen 2013, 21:25 Technická pomoc

Podtyp:padlé stromy a větve na komunikacích
Popis: JPO vyjely k padlému stromu na kolejích. Dále padlý topol na oplocení kasáren, padlý strom na komunikaci mezi Bučovice - Mouřínov, padený strom Křižanovice - nenalezen, větev autobusová zastávka v nádražní ulici
Jednotky:JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice

22. 4. srpen 2013, 13:25 Požár

Podtyp: Polní porost, tráva 
Popis: JPO vyjely k P na poli. JPO na místě, jedná se o P o rozloze cca 100x200m. Lokalizace 13:52. Zřízeno čerpací stanoviště. Likvidace 15:08. Návrat jednotky na základnu. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Vícemilice

21. 27. červenec 2013, 11:39 Požár

Podtyp: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
Popis: Jednotky vyjely na P kombajnu, nedošlo k rozšíření P do okolí. Lokalizace 12:02, likvidace 13:10. Na hašení byly použity před příjezdem JPO 3 hasící přístroje, poté 2 C proudy. Místní traktor oboral místo požáru. 
Jednotky: PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice
Obec: Bučovice 
Část obce: Vícemilice

20.  25. červenec 2013, 22:27 Požár
Podtyp: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
Popis: P kombajnu, nasazen VTP. Lokalizace 22.44. Probíhá ochlazování kombajnu. Likvidace 00:11. Provedeny likvidační práce, úklid vozovky. Odtažení z vozovky a zprůjezdnění komunikace. Odjezd. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice, JSDH Dražovice, JSDH Rousínov 
Obec: Dražovice 

19.  21. červenec 2013, 21:55 Ostatní
Podtyp: PLANÝ POPLACH 
Popis: Jednotky vyjely na požár trávy. Průzkumem zjištěno , že hoří svíčky u silnice. Místo po DN 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Bučovice 
Ulice: Nová

 
18.  5. červenec 2013, 13:50 Požár

Podtyp: Lesní porost 
Popis: Jednotky vyjely k P dřeva. Jedná se o hromadu dřeva v lese, provádíme ochranu okolí hromady. Dalším průzkumem zjištěny další zapálené hromady. Provádíme rozebírání hromad a ochranu okolí. Terénem se podařilo projet první cisterně, zahájeno hašení 1 C proudem. 1. hromada dřeva uhašena, další 2 se nechávají dohořet pod dohledem. 15:02 - Lokalizace. Provádíme hašení hromad dřeva pomocí vodního proudu. 16:31 - Likvidace. Jednotky se vrací na své základny. 
Jednotky: JSDH Ždánice, PS Bučovice, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice, JSDH Nevojice 
Obec: Nevojice

17. 3. červenec 2013, 14:09 Technická pomoc Vyškov

Podtyp: ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 
Popis: Jednotky vyjely na jiskření elektroinstalace v bytě. Jednalo se o zkrat na lampě 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Ulice: Hájecká

16. 20. červen 2013, 15:49 Požár

Podtyp: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
Popis: Jednotky vyjely k P lokomotivy. Vlivem brždění došlo ke vznícení kabeláže. Provádíme ochlazování. 16:06 - lokalizace, 16:16 - Likvidace. 
Jednotky: HZSp SŽDC Brno, PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Ulice: Nádražní

15. 18. červen 2013, 21:17 Požár

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY 
Popis: Jednotky vyjely k P garáže přistavěné k RD. Na místě tiskový mluvčí. Jednalo se o P odpadu v garáži. Nasazen VTP a přetlaková ventilace na odvětrání prostoru. Lokalizace 21:31. Likvidace 21:36. Na místě zasahovaly 4 JPO. 
Jednotky: PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Letonice
Obec: Letonice 
Ulice: U Koupaliště

14. 17. červen 2013, 13:14 Požár

Podtyp: PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY 
Popis: JPO vyjely na P zemědělského objektu - čističky obilí. Jednalo se o TC. Na místě cvičily 4 JPO. 
Jednotky: PS Vyškov, PS Bučovice, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice
Obec: Kojátky

13. 15. červen 2013, 12:53 Požár

Podtyp: Odpad, skládka 
Popis: P palet na dvoře 6*6 m. Nasazeny 2C proudy. 13:01 Lokalizace. 13:45 Likvidace. 
Jednotky: PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Ulice: Mírová

12. 13. červen 2013, 14:22 Požár
Podtyp: Polní porost, tráva 
Popis: P křoví na ploše 5 x 5 m. Uhašno VTP. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Marefy

 

11. 20. květen 2013, 20:19 Požár

Podtyp: NÍZKÉ BUDOVY 
Popis: JPO vyjely k požáru prodejny. Jedná se o TC. Celkově nasazeny 4 "C" proudy. Cvičení ukončeno, odjezd JPO. 
Jednotky: PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice
Obec: Bučovice 
Ulice: Nádražní

 
10. 16. květen 2013, 14:02 Požár
Podtyp: PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY 
Popis: JPO vyjely na P výrobní haly. Jednalo se o taktické cvičení. Cvičení se účastnilo 5 JPO. 
Jednotky: PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice 
Obec: Bučovice 
Ulice: Nádražní

 

9.  28. duben 2013, 14:08  Požár

Jednalo se o P trávy na rozloze 15 m2. Beze škody. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice

8.  28. duben 2013, 07:40  Požár

Jedná se o P vzrostlých keřů, P beze škody. 7:49 Lokalizace. 9:13 Likvidace. 
Jednotky: PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Bučovice

7.   26. duben 2013, 19:01 Požár

Jednotky vyjíždí k P stohu pod přístřeškem v areálu bývalého JZD. Jedná se o P přístavku s odpadem a uskladněnou slámou, nasazeny 2 "C" proudy. Na místo se dostaví nakladač na manipulaci s uskladněným materiálem, jednotky začaly s rozebíráním konstrukce kovového přístřešku. P lokalizován 19:26. JSDH Letonice zřizuje čerpací stanoviště, probíhá vyskladňování materiálu. 22:04 likvidace, jednotky se připravují k odjezdu na základny. 
Jednotky: PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, JSDH Letonice 
Obec: Letonice

6.  16. duben 2013, 16:30  Požár

Jednotky vyjely k P trávy u železniční tratě. Jednalo se o rozlohu 20x70m. Nasazen VTP a lafeta. 16:45 Lokalizace. Provádíme dohašování ohnisek a rozhrabávání. P bezeškody. 17:01 - Likvidace. Odjezd jednotek. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice, JSDH Nesovice 
Obec: Nesovice

5.  16. duben 2013, 14:46  Požár

Jednotky vyjely k P tůjí. Jednalo se o rozlohu 10x2m. Nasazen 1 C proud. Nasazen ještě VTP. P bezeškody. 14:54 - Lokalizace, 15:12 - Likvidace. Odjezd jednotek. 
Jednotky: PS Bučovice, SDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Ulice: Úlehla

4.  14. březen 2013, 06:51  Technická pomoc

Čerpání vody ve sklepě RD. Jedná se o zatopený sklep do výšky asi 1m, nasazena dvě kalová čerpadla. Voda odčerpána, pracovníci VaK zastavili přívod vody aby bylo zamezeno dalšímu úniku, JPO se vrací na základnu. 
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice 
Obec: Bučovice 
Část obce: Vícemilice 
Ulice: Urbáškova

3.  10.3.2013 07:42  Požár

Bučovice,Slavkovská 42
třípatrový dům:kouř z okna,je pootevřené,uvnitř asi osoba
Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice, PS Slavkov u Brna
Na místě ZZS a PČR

2.  19. leden 2013, 14:11 Požár

Jednotky vyjely k požáru kotelny v domě. Jedná se o požár kotelny v rodinném domě, hasiči zasahují pomocí vysokotlakých proudů a nasadili přetlakovou ventilaci k odvětrání budovy. Lokalizace 14:30. Likvidace 15:50. Odjezd. 
Jednotky: PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, JSDH Bučovice, SDH Křižanovice 
Obec: Křižanovice

1.   1. leden 2013, 10:11  Požár

JPO vyjíždí k P komína. JPO na místě-> průzkum. Jedná se o P sazí v komíně, který se dále nešíří mimo těleso komínu. Nasazeny JHP, 10:40 Lokalizace. 11:09 Likvidace. JPO se vrací na základnu.


Jednotky: PS Bučovice, JSDH Bučovice
Obec: Bučovice
Část obce: Kloboučky
Ulice: Záhumení


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one