podklad.png
11109310_10153342096554176_4988204717644021528_o.jpg
12.1.2011 10:38 POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY

Bučovice-Slavkovská

Jednotka byla vyslána k požáru PB láhve. Po příjezdu na místo zde již zasahovala jednotka HZS Bučovice, která láhev vynesla z budovy a ochladila.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS32 T-815, CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


15.2.2011 18:27 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Za obcí Křižanovice směrem na Rašovice

Jednalo se o požár hrabanky a rozloze cca 100x20m.

Naše jednotka byla odvolána při cestě k zásahu.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


15.3.2011 11:37 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Z Klobouček směrem k Jitřence požár cca300m blíží se k lesu.

Jednalo se o požár trávy. K hašení byli použity jednoduché hasební nástroje.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man, CAS32 T-815

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

JSDH Ždánice


15.3.2011 12:49 POPLACH, DOSTAVTE SE K VÝJEZDOVÉMU VOZU

Bučovice-Sovětská

Jednotka byla povolána do zálohy pro pokrytí hasebního obvodu dle PPP.


24.3.2011 12:19 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice - U Dráhy

Jednalo se o požár suché trávy, který se jednotkám podařilo pomocí několika proudů rychle zlikvidovat. 

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man, CAS32 T-815

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


28.3.2011 15:11 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice - Ždánská od přejezdu č.7919 podél trati směrem k rybníku

Jednotky vyjely k požáru trávy na žel. náspu o rozloze asi150x8m který se rychle šířil podél železniční trati, jednotky dostaly požár během několika minut pod kontrolu a následně provedly jeho likvidaci.

 Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man,

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

HZSČD Brno: CAS20 Tatra Terno 4x4

 


29.3.2011 16:05 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice - Zámecká - za zámeckou zahradou vedle zahrádkářské kolonie

Jednalo se o požár travního porostu (zahrádek) o rozloze cca 100x150m, který se rychle šířil mezi zámeckou zdí a říčkou Litavou směrem k autobusovému nádraží. Jednotky k likvidaci použily jednoduché hasební prostředky, lafetu a dva vysokotlaké proudy.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man, CAS32 T-815

JSDH Bučovice: CAS20 Scania, DA Avia31

 


 ‎30. březen 2011, 18:46 Požár Vyškov
 Podtyp: Polní porost, tráva
 

 Bučovice - za penny marketem u bývalého kluziště

Jednalo se o požár travního porostu o rozloze 5x5m.Při   příjezdu naší jednotky na místo události už na místě zasahovala jednotka HZS Bučovice s CAS 32 T815 na protějším břehu pomocí lafetové proudnice.Na místě požáru se taky pohybovaly 3 kluci,kteří tenhle požár zpozorovali a vlastnímy silami se pokoušeli požár uhasit,ale nadýchali se zplodin kouře,byli hodně omámeni,takže VZ zavolal sanitku a do příjezdu ZZS byli v péči naší jednotky.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice - CAS 32 T815,CAS 24 Man

JSDH Bučovice - CAS 20 Scania 4x4


17.4.2011 17:04 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice - Rybníčky

Požár vznikl pravděpodobně špatným uhašení, ohně po pálení klestí.K likvidaci jednotka použila dva c proudy a lafetu.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man, CAS32 T-815

JSDH Nesovice: CAS32 T-148, DA Avia31

JSDH Bučovice: CAS20 Scania, DA Avia31

 


18. duben 2011, 19:05 Požár

Jednotka vyjela na nahlášený požár trávy 5x50m za obec Letonice.Při příjezdu na místo události ( Větrníky ) už na místě zasahovala jednotka HZS Bučovice společne s místní dobrovolnou jednotkou.Velitel zásahu poslal naší jednotku na určené místo a ohniska jednotka hasila vysokotlakem a lafetou s CAS 20 Scania 4x4.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice - CAS 24 Man

JSDH Bučovice - CAS 20 Scania 4x4, DA Avia31

JSDH Letonice - DA Avia31

__________________________________________________

6.5.2011 17:04 TECHNICKÁ POMOC,SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

Bučovice - Zahradní

Jednotka vyjela na žádost PČR na pomoc s pátráním po pohřešované osobě.Pátrání proběhlo v prostoru lesíku u škol.Po dvou hodinách prohledávání lesíku byla osoba nalezena a předána policii.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

PS Slavkov: CAS16 Man

JSDH Nesovice: DA Avia31

JSDH Bučovice: CAS20 Scania, DA Avia31

PČR

MP Bučovice

 


 

7.5.2011 12:00 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice - U dráhy

Jednotka vyjela na požár trávy v blízkosti železniční trati o velikosti cca 40x30m.Na likvidaci byla nasazena lafetová proudnice.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS32 T-815

HZSp SŽDC Brno: CAS20 T-Terno

JSDH Nesovice: CAS32 T-148,DA31 Avia

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


25.5.2011 08:07 POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY

Nesovice - č.p. 305 - kulturní dům

Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO. Naše jednotka prováděla ochranu jeviště pomocí jednoho c proudu.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Brankovice: CAS16 Man

JSDH Nesovice: CAS3 T-148

JSDH Bučovice: CAS20 Scania,DA31 Avia

 


2.6.2011 09:32 POŽÁR, SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

Rašovice - ZŠ+MŠ

Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO, zaměřené na likvidaci požáru v prostorách s větším počtem lidí.

Zůčastněné jednotky:

HZS Bučovice: CAS24 Man

PS Slavkov: CAS16 Man

SDH Rašovice: DA31 Avia

JSDH Bučovice: CAS20 Scania, DA31 Avia

 


8.6.2011 18:42 TECHNICKÁ POMOC, ČERPÁNÍ VODY

Bučovice - Ždánská, DINA-HYTEX

Hasiči provedli odčerpání vody ze zatopeného skladovacího prostoru a následný úklid nánosu bláta.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


22.6.2011 09:02 POŽÁR, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY

Vícemilice - Družstevní, JZD

Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO, které bylo zaměřené na likvidaci a problematiku zdolávání požárů v zemědělských objektech.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

PS Slavkov: CAS16 Man

JSDH Nesovice: CAS32 T-148

JSDH Bučovice: CAS20 Scania, DA31 Avia


15.7.2011 10:21 POŽÁR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Nesovice - Nádraží ČD

Jednalo se o požár podvozku vagonu, který se díky včasnému zásahu dále nerozšířil, k likvidaci byl nasazen VTP a jeden c proud.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man, CAS32 T-815

HZSp SŽDC Brno: CAS20 T-Terno,CAS32 T-815

JSDH Nesovice: CAS32 T-148

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PČR


 17.7.2011 17:25 POŽÁR, ODPAD SKLÁDKA

Nevojice-gigant

Jednotky vyjely k požáru skládky dřeva do obce Nevojice. Jednalo se o požár palivového dříví. Lokalizace v 17:38. Jednotky prováděli rozebírání dřeva a dohašování ohnisek. Likvidace v 18:13.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS32 T-815

JSDH Nesovice: CAS32 T-148, DA Avia

JSDH Nevojice: DA Ford

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


 

30.7.2011 02:28 POŽÁR,DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

Marefy-E50

Po příjezdu naší jednotky byl již požár lokalizován jednotkou HZS Bučovice, po likvidaci požáru byl proveden úklid uniklých PK a místo bylo předáno pracovníkům SÚS.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice:  CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PČR


5.8.2011 12:40 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Letonice-za obcí na levé straně

Jednotka vyjela na požár strniště o rozloze cca 7x120m, při našem příjezdu byl požár jíž téměř zlikvidován a spáleniště zaorával traktor.Naše jednotka provedla dohašování ohnisek pomocí VT proudu.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS32 T-815, CAS24 Man

PS Slavkov: CAS16 Man

JSDH Letonice: DA Avia

JSDH Bučovice: CAS20 Scania


 

8.8.2011 04:57 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Ždánický les-kouř je vidět z ulice Na Vyhlídce(Bučovice)

Po celonočních deštích bylo již po cestě jasné, že se bude jednat zřejmě o planý poplach, což se také následným průzkumem potvrdilo.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania


 26.9.2011 15:20 POŽÁR, POLNÍ POROST, TRÁVA

Bučovice-za firmou Pegas

Došlo k požáru suché trávy o rozloze cca 10x70m, který hasiči likvidovali pomocí lafetové proudnice.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

 


 

25.11.2011 18:42 POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY

Černčín-kolem rybníka dál po polní cestě

Jednalo se o požár dřevěné boudy a okolního porostu, na likvidaci byl nasazen VT proud. Požár byl bezeškody.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

PS Slavkov: CAS16 Man

JSDH Nesovcie: CAS32 T-148, DA Avia

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PČR

 


10.12.2011 14:24 POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY

Nesovice-na konci vesnice směr Snovídky

Po příjezdu naší jednotky byl proveden průzkum v zakouřeném domě, kterým bylo zjištěno že došlo k zahoření vysavače v 2NP budovy. Jednotky vynesli vysavač ven, provedli ochlazení pomocí vysokotlakého proudu a odpojili dům od el.energie.Provedli odvětrání budovy a až do příjezdu ZZS poskytovali předlékařskou pomoc majitelce domu, která se nadýchala splodin z hoření.

 

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Brankovice: CAS16 Man

JSDH Nesovice: CAS32 T-148, DA Avia

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PČR

ZZS


11.12.2011 14:57 ZÁCHRANA OSOB/ZVÍŘAT Z VODY

Vícemilice-nové rybníky, žabí přechod

Jednotka vyjela pomoci labuti, která zamrzla na rybníce. Labuť při pokusu o přiblížení na člunu odletěla.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS24 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PS Vyškov: motorový člun

 


20.12.2011 20:19 POŽÁR, ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY, SKLADY

Lovčice - areál JZD

Jednotka vyjela ve druhém stupni PPP k požáru dřevařské dílny.Po příjezdu na místo již probíhala likvidace požáru dílny o rozměrech cca 30x15m.Naše jednotka prováděla hašení v jednom ze zřízených úseků a hledala ohniska pod podlahou dílny.Při požáru byl zraněn majitel dílny, kterému byla podána předlékařská první pomoc a následně byl předán do pěče zdravotníkům.Po lokalizaci požáru se naše jednotka vrátila na základnu a na místě zůstali domácí jednotky.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice: CAS32 T-815

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PS Hodonín, PS Kyjov, JSDH Archlebov, JSDH Kyjov, JSDH Lovčice, JSDH Násedlovice, JSDH Žarošice, JSDH Ždánice, ZZS, PČR

 


24.12.2011 14:51 POŽÁR,DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

Křižanovice-E50

Jednalo se o požár OA po DN. Požár byl zlikvidován při příjezdu naší jednotky, která byla vzápětí odeslána zpět na základnu.

Zůčastněné jednotky:

PS Bučovice:  CAS24 Man, RZA Ford

PS Slavkov: CAS16 Man

JSDH Bučovice: CAS20 Scania

PČR

ZZS

 


 

 

.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one