podklad.png
11109310_10153342096554176_4988204717644021528_o.jpg
Sbor dobrovolných hasičů v Bučovicích byl založen 5. května 1875
Zakladatelem sboru byl Rudolf Kellner, úředník knížete Lichtensteina. Významnou skutečností je, že sbor byl prvním českým dobrovolným hasičským sborem na okrese Vyškov.Přípravy na jeho založení a schválení Stanov sboru trvaly dva roky.

V době založení sboru město Bučovice má 429 domů s převládající krytinou břidlicovou. Obyvatelstvo se zaměstnává zemědělstvím a tkalcovstvím. Poloha města je pahorkatina, se vzdálenými lesy. Město se rozkládá na břehu řeky Litavy.
Založení sboru byl nápomocen starosta města František Racek, rolník a stolařský mistr a většina členů městského výboru: Jan Krčka, měšťan a velkoobchodník, František Šťastný, rolník a sedlářský mistr, František Křižanovský, krejčí, Dr. František Racek.
Prvním předsedou sboru byl zvolen  MUDr. František Racek. Náčelníkem Karel Budík, rolník a obchodník se dřevem. Jednatelem Alois Pobudský, učitel. Při založení měl sbor 104 členů.
Dalšími členy výboru byli: Jan Lamser, Friedrich Stiastny, Antonín Langer.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one